Polityka firmy

MISJA NOVOL
Jesteśmy wiodącym producentem materiałów lakierniczych stosowanych do renowacji samochodów, powłok ochronnych i wymalowań przemysłowych, które ułatwiają pracę oraz pomagają w rozwoju specjalistom na całym świecie. W naszej ofercie znajdują się również zaawansowane materiały do tworzenia struktur kompozytowych. Oferujemy klientom nie tylko produkt, ale także kompleksowe rozwiązania, sprawdzone technologie i profesjonalne szkolenia. Cechuje nas duża otwartość i wrażliwość na potrzeby Klientów. Od 1978 nieustannie poszerzamy swoje portfolio, aby dostosowywać się do zmieniających potrzeb i wymagań na rynku.

BUDUJEMY RELACJE
Naszym celem jest tworzenie długofalowych relacji z Klientami, opartych na zaufaniu do naszych usług i wyrobów. Pragniemy działać odpowiedzialne. Reagujemy na bieżące oczekiwania płynące nie tylko z rynku, ale przede wszystkim stawiamy na działania, które mocno osadzone są w otaczającej rzeczywistości. Naturalną konsekwencją tych założeń jest budowanie polityki, która opiera się na zasadach zrównoważonego i trwałego rozwoju. U jej podstaw leżeć będzie zawsze: zaangażowanie firmy w działalność społeczną i pro środowiskową, etyka biznesowa oraz przejrzysta komunikacja wewnątrz i na zewnętrz przedsiębiorstwa.

TWORZYMY ZESPÓŁ
Wizerunek solidnego pracodawcy budujemy na podstawie opinii obecnych pracowników oraz partnerów biznesowych. Z myślą o przyszłych zespołach tworzymy przestrzenie do pracy i rozwoju, które będą odpowiadały na ich potrzeby. W trosce o społeczną integrację i możliwość samorealizacji w pracy osób z niepełnosprawnościami, zarówno fizycznymi jak i intelektualnymi, tworzymy dla nich odpowiednie warunki zatrudnienia.

PRACUJEMY BEZPIECZNIE
W naszej organizacji dbamy o dobre i bezpieczne warunki pracy. Zapewniamy bezpieczeństwo osób nas odwiedzających oraz na co dzień przebywających na terenie naszej Firmy.

DBAMY O ŚRODOWISKO
W trosce o środowisko dążymy do minimalizowania niekorzystnego wpływu, jaki możemy na nie wywierać.
Racjonalnie gospodarujemy zasobami, zapobiegamy zanieczyszczeniom, minimalizujemy emisje, powtórnie wykorzystujemy materiały oraz uwzględniamy cykl życia produktu. Zachęcamy naszych pracowników do działań i wyborów, które będą miały realny wpływ na poprawę jakości naszego życia oraz otoczenia.

JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI
W celu poprawy środowiskowych efektów działalności, stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także społeczności lokalnej, aktywnie uczestniczymy w realizacji międzynarodowego programu Odpowiedzialność i Troska. Koncepcja długofalowych działań podejmowanych na rzecz ograniczania oddziaływania i ochrony środowiska, stała się integralną częścią globalnego projektu Green NOVOL.

DZIAŁAMY ETYCZNIE
W swojej działalności dążymy do wysokich standardów w zakresie etyki biznesu. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka, wspieranie różnorodności oraz uczciwość i wzajemny szacunek, są dla nas wartościami nadrzędnymi. Jesteśmy zespołem, a nasze działania odzwierciedlają zasady przedsiębiorstwa Fair Play.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
W celu zapewnienia ciągłości realizacji procesów biznesowych i ochrony danych, dbamy o bezpieczeństwo informacji.

PRZESTRZEGAMY PRAWA
W NOVOL zobowiązujemy się do spełniania odpowiednich wymagań wynikających z obowiązującego prawa, a także mających zastosowanie standardów i dobrych praktyk. Aby polepszyć skuteczność działań w ramach naszej organizacji ustalamy cele szczegółowe, które podlegają okresowym przeglądom.

DOSKONALIMY SIĘ
Nasz system zarządzania cechuje podejście procesowe. Przyjęte w nim rozwiązania są oparte na ocenie ryzyka, zmierzają do minimalizacji wystąpienia zagrożeń i ograniczenia ich skutków, a także do wykorzystania i maksymalizacji efektów pojawiających się szans. System zarządzania zawiera mechanizmy ciągłego doskonalenia oparte między innymi o audyty wewnętrzne oraz nadzór nad działaniami, które z nich wynikają.

Polityka firmy NOVOL podlega okresowemu przeglądowi i aktualizacji.

Prezes Filip Nowakowski
Komorniki, 1.06.2022

 

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.