GREEN NOVOL

Troszcząc się o dobro środowiska naturalnego NOVOL wdrożył i certyfikował  System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015. Ponadto realizuje międzynarodowy program prośrodowiskowy Responsible Care. Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju zapewnia bezpieczeństwo ekologiczne oraz zachowuje walory przyrodnicze otaczającej przestrzeni. Ponieważ głównymi produktami wytwarzanymi przez zakład są materiały do napraw lakierniczych, które jak większość tego rodzaju wyrobów, posiadają właściwości łatwopalne różnych kategorii, priorytetem NOVOL jest nie tylko wysoka jakość oferowanych produktów, lecz również dbałość o stan otaczającego środowiska i bezpieczeństwo. Prowadzony przez Spółkę NOVOL, zakład zlokalizowany w Komornikach, podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. W związku z powyższym w trosce o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa, NOVOL dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska właściwym organom i przekazał im gwarantujący odpowiedni poziom ochrony ludzi i środowiska program zapobiegania awariom, który został pozytywnie oceniony i przyjęty zarówno przez właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej, jak i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

NOVOL przyczynił się do kształtowania współodpowiedzialności za stan środowiska budując dopalacz termiczny z regeneracją ciepła – urządzenie, które nie tylko ogranicza emisję lotnych związków organicznych, ale pozwala również wykorzystać energię odpadową z procesów przemysłowych i procesów spalania. Inwestycja ta ma charakter nowatorski i jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, które po zakończeniu realizacji nie generuje zysków, a jej zadaniem jest poprawa stanu środowiska, ograniczenie uciążliwości oraz negatywnych wpływów działalności przedsiębiorstwa na środowisko.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.