Skip to main content

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

Δημιουργήθηκε για κολορίστες και βαφείς που χρησιμοποιούν τα συστήματα χρωμάτων SPECTRAL WAVE 2.0 και SPECTRAL BASE 2.0.

πήγαινε στην σελίδα

Dobór materiałów

Poznaj technologię lakierniczą, kolejność stosowania produktów, unikaj błędów i pozbądź się wad lakierniczych!
Dobór materiałów

Obróbka P320? A może P280?

Nie wiesz jaką gradację zastosować? Rozwiej swoje wątpliwości i zapoznaj się z kursem Akademii NOVOL.
Obróbka P320? A może P280?

Jaką szpachlówkę wybrać?

Poznaj różnice i zastosowania poszczególnych produktów, wybierz odpowiedni produkt do napraw które wykonujesz!
Jaką szpachlówkę wybrać?

P320 sanding? Or maybe P280?

You do not know what gradation to use? Dispel your doubts and get acquainted with the NOVOL Academy course.
Obróbka P320? A może P280?

Selection of materials

Learn about the painting technology, the order of application of products, avoid mistakes and get rid of paint defects!
Dobór materiałów

Like in a factory!

Proper renovation repair? To ensure high quality, it is worth getting acquainted with the factory painting process.
Jak w fabryce!

Which putty to choose?

Get to know the differences and applications of individual products, choose the right product for the repairs you do!
Jaką szpachlówkę wybrać?

Lijado con P320?
¿O tal vez P280?

¿No sabes qué granulación usar? Despeja tus dudas e infórmate del curso de la Academia NOVOL.
Obróbka P320? A może P280?

Selection of materials

¡Conozca la tecnología de la pintura, el orden en que se utilizan los productos, evite errores y elimine los defectos de pintura!
Dobór materiałów

¿Qué masilla elegir?

Conozca las diferencias y las aplicaciones de los productos
¡Elija el producto adecuado para las reparaciones que realiza!
Jaką szpachlówkę wybrać?