Skip to main content

Poznaj produkty

Unikalne informacje i wskazówki, zalety wykorzystania, korzyści ze stosowania! Sprawdź prezentacje produktowe!
Poznaj produkty

Dobór materiałów

Poznaj technologię lakierniczą, kolejność stosowania produktów, unikaj błędów i pozbądź się wad lakierniczych!
Dobór materiałów

Obróbka P320? A może P280?

Nie wiesz jaką gradację zastosować? Rozwiej swoje wątpliwości i zapoznaj się z kursem Akademii NOVOL.
Obróbka P320? A może P280?

Jaką szpachlówkę wybrać?

Poznaj różnice i zastosowania poszczególnych produktów, wybierz odpowiedni produkt do napraw które wykonujesz!
Jaką szpachlówkę wybrać?

Explore products

Unique information and tips, advantages of use, benefits of use! Check product presentations!
Poznaj produkty

P320 sanding? Or maybe P280?

You do not know what gradation to use? Dispel your doubts and get acquainted with the NOVOL Academy course.
Obróbka P320? A może P280?

Selection of materials

Learn about the painting technology, the order of application of products, avoid mistakes and get rid of paint defects!
Dobór materiałów

Like in a factory!

Proper renovation repair? To ensure high quality, it is worth getting acquainted with the factory painting process.
Jak w fabryce!

Which putty to choose?

Get to know the differences and applications of individual products, choose the right product for the repairs you do!
Jaką szpachlówkę wybrać?

Explore products

Unique information and tips, advantages of use, benefits of use! Check product presentations!
Poznaj produkty

P320 sanding? Or maybe P280?

You do not know what gradation to use? Dispel your doubts and get acquainted with the NOVOL Academy course.
Obróbka P320? A może P280?

Selection of materials

Learn about the painting technology, the order of application of products, avoid mistakes and get rid of paint defects!
Dobór materiałów

Like in a factory!

Proper renovation repair? To ensure high quality, it is worth getting acquainted with the factory painting process.
Jak w fabryce!

Which putty to choose?

Get to know the differences and applications of individual products, choose the right product for the repairs you do!
Jaką szpachlówkę wybrać?