System mieszalnikowy SPECTRAL BASE

Spectral BASE to kombinacja 69 komponentów, w skład których wchodzi:

  • 35 past solidowych (w tym Flop controller SB-110)
  • 8 rodzajów aluminium
  • 20 past perłowych
  • 3 pasaty specjalne xirallic
  • 3 spoiwa.

Zamienne zastosowanie spoiw pozwala na uzyskanie wersji Spectral BASE SB-2000 lub SB-1000. Pasty i spoiwa są pakowane w puszki 3,5 i 0,8 l.

Bardzo mocne skondensowanie pigmentów w wersji SB-2000 pozwala rozcieńczać bazę w proporcji 1:1 czyniąc system bardziej wydajnym.