Zasady postępowania Spectral Wave 2.0

  • chronić komponenty przed przemrożeniem
  • przechowywać i stosować w temperaturze ok. 20˚C
  • dokładnie wstrząsnąć komponenty systemu przed użyciem
  • wykonać natrysk próbny
  • przestrzegać zaleceń dotyczących aplikacji
  • wykonać cieniowanie w celu optycznego wytracenia potencjalnej różnicy kolorów między nowym lakierem a starą powłoką
  • stosowanie podkładów w odpowiedniej szarości widmowej pozwala zredukować zużycie lakieru bazowego i osiągnąć wymagany kolor

Lakier bazowy Spectral WAVE 2.0 w dowolnym kolorze posiada zawartość lotnych związków organicznych (VOC) LZO < 420 g/L, zgodną z wymaganiami Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004r.