CZYSTA BLACHA
POWRÓT

 

FINALNY ZABIEG FORMOWANIA POWIERZCHNI
P-S

Szpachlówka natryskowa

Karta techniczna

Karta bezpieczeństwa

Poliestrowa szpachlówka natryskowa z kolorystycznym wskaźnikiem poziomu polimeryzacji Mixing Indicator. Szpachlówka natryskowa P-S służy do końcowej obróbki powierzchni pełniąc rolę szpachlówki wykańczającej. Skutecznie zmniejsza efekt tzw. siadania, posiada właściwości izolujące dla wcześniejszych warstw szpachlówki wypełniającej w przypadku zadozowania niewłaściwej ilości utwardzacza. Zastosowanie specjalnie wyselekcjonowanych wypełniaczy i żywic zmniejsza nie tylko efekt siadania do 5%, ale pozwala także na doskonałą obróbkę. Obróbka zalecana nie wcześniej niż po 12-16 godzinach od aplikacji w temp. 20°C. "Mixing Indicator" pozwala wzrokowo ocenić dokładność wymieszania szpachlówki z utwardzaczem i uniknąć ewentualnych błędów w proporcjach mieszanych komponentów. Szpachlówka jest intensywnie błękitna, po zmieszaniu z utwardzaczem zmienia barwę na szaroniebieską, by po zakończaniu procesu polimeryzacji stać się białą.
W szpachlówkach poliestrowych naturalnym zjawiskiem jest proces sedymentacji i wypływania części żywicy wraz z barwnikiem na powierzchnię. Jest to zjawisko jak najbardziej normalne i powszechne dla tego typu produktów. Zawsze należy ujednolicić konsystencję produktu poprzez zamieszanie go przed połączeniem z utwardzaczem.

WŁAŚCIWOŚCI
  • - umożliwia uzyskanie gładkiej powłoki na dużych powierzchniach
  • - łatwa i szybka aplikacja pistoletem z dyszą Ø2,5 mm
  • - bezpieczna aplikacja grubszych warstw (do 300 µm) bez efektu "siadania"
  • - wskaźnik mieszania MIXING INDICATOR zaczyna działać już w trakcie mieszania, gwarantując właściwą ocenę prawidłowości wymieszania składników
  • - możliwość dodatkowego rozcieńczenia (do 10% objętości)

 


 

P-S ALUMINIUM

Szpachlówka natryskowa z pyłem aluminiowym

Poliestrowa szpachlówka natryskowa z pyłem aluminiowym to kontynuacja procesu dostosowywania powłoki do silnych zmian temperaturowych (rozgrzewający się silnik pod zimną maską, samochody w ciemny kolorach). Specjalnie opracowana receptura zawiera taki samy pył aluminiowy jak szpachlówka ALUMINNIUM co sprawia, że użycie obu wyrobów gwarantuje taki sam poziom przewodności cieplnej.
W szpachlówkach poliestrowych naturalnym zjawiskiem jest proces sedymentacji i wypływania części żywicy wraz z barwnikiem na powierzchnię. Jest to zjawisko jak najbardziej normalne i powszechne dla tego typu produktów. Zawsze należy ujednolicić konsystencję produktu poprzez zamieszanie go przed połączeniem z utwardzaczem.

WŁAŚCIWOŚCI

  • - zawartość aluminium gwarantuje bardzo dobre odprowadzanie ciepła
  • - do finalnego formowania powierzchni
  • - bezpieczna aplikacja grubszych warstw (do 300 µm) bez efektu "siadania"
  • - łatwa i szybka aplikacja pistoletem z dyszą Ø2,5 mm
  • - możliwość dodatkowego rozcieńczenia (do 10% objętości)

 

 

POWRÓT