CZYSTA BLACHA
POWRÓT

 

KOLOR
Dobór koloru

Wybór koloru to najważniejszy etap renowacji pod względem wizualnym.Z jednej strony to indywidualna decyzja, z drugiej cecha silnie wpływająca na wartość pojazdu. Z tego względu jest on zazwyczaj ograniczony do informacji historycznej, czyli tego w jakim kolorze wyprodukowany był oryginalnie dany egzemplarz. Ograniczenia sięgają najczęściej rocznika w jakim model został sprzedany. Współcześnie, ze względu na przepisy ekologiczne, które zabraniają używania surowców starego typu, proces tworzenia koloru opiera się na do opracowaniu maksymalnie zbliżonej do wzorca receptury. Możliwości pigmentowe zostały w ostatnich latach mocno poszerzone,można więc bardzo dokładnie odwzorować kolor. System kolorystyczny SPECTRAL posiada w swojej bazie danych tysiące kolorów. Laboratorium kolorystyczne na podstawie dostarczonych wzorców, opracowuje kolejne receptury w technologii bazowej (rozcieńczalnikowej) i akrylowej (2K). Ze względu na słabszą strukturę i mniejszą trwałość pojazdy zabytkowe nie powinny być lakierowane technologiami wodorozcieńczalnymi.

 

POWRÓT