CZYSTA BLACHA
POWRÓT

 

CZYSTA BLACHA
Oczyszczenie powierzchni karoserii i elementów podwozia ze starych powłok lakierniczych to jedna z najważniejszych czynności w procesie renowacji. Obecnie na rynku dostępnych jest kilka technik i możliwości prawidłowego usuwania starej powłoki lakierniczej. Poniżej krótkie opisy dostępnych technologii wraz z ich plusami i minusami:

  • „piaskowanie” – chociaż nazwa wskazuje na piasek jako ścierniwo w obróbce, w rzeczywistości, do tej grupy możemy zaliczyć także inne granulaty wykorzystywane jako ścierniwo, takie jak: korund, szlaka pomiedziowa ale także łupiny po orzechach. Każdy rodzaj ma swoją indywidualną siłę ścierną i wydajność. Niestety nieumiejętne użycie powoduje deformacje oczyszczanej powierzchni. W związku z tym rekomendujemy ten rodzaj oczyszczania dla elementów trudnodostępnych, wewnętrznie wzmocnionych i rantów karoserii. Odradzamy „piaskowania” poszyć karoserii. Wyjątek stanowią najnowocześniejsze rozwiązania, czyli użycie syntetycznych ścierniw – plastikowych kulek. Materiał ten jest mało inwazyjny dla blachy, za to bardzo skuteczny.

  • „szkiełkowanie” – mniej inwazyjna technologia doskonale nadaje się do mniejszych elementów i podzespołów mechanicznych. Jak nazwa wskazuje ścierniwem jest w tym wypadku drobne szkło, które delikatnie czyści elementy z powłok dekoracyjnych.

  • „sodowanie” – coraz bardziej popularna technologia oczyszczania powierzchni specjalnymi ścierniwami opartymi na sodzie oczyszczonej o specjalnej granulacji. Delikatny w pracy, ma jednak problem ze ściągnięciem twardszych materiałów (najczęściej trzeba powtórzyć proces). Dodatkowym zagrożeniem jest pozostawienie resztek sody przed aplikacją materiałów lakierniczych. Przed rozpoczęciem pracy zalecamy dokładne umycie sodowanych elementów.

  • „czyszczenie chemiczne” – to najbardziej skomplikowany proces oczyszczania ale i najbardziej skuteczny i najbezpieczniejszy dla starych elementów. Oczywiście mówimy tu o użyciu profesjonalnej chemii w wannach, w których „kąpane” są elementy. Po takim procesie wszystkie elementy są doskonale oczyszczone i po neutralizacji kwasu są doskonałą bazą do dalszej renowacji.

  • „piroliza” – znany w wielu innych branżach, proces pirolizy czyli oddziaływanie na stare powłoki poprzez wysoką temperaturę. Specjalnie przygotowane piece do których wprowadzane są pojazdy (pozbawione elementów z tworzyw sztucznych) i poddawane wygrzewaniu w bardzo wysokich temperaturach, dla bezpieczeństwa nie jest osiągana graniczna temperaturę przy której następuje deformacja blachy.

  • „mechaniczne” – najpopularniejszy sposób usuwania starych powłok. Dający największą kontrolę nad całym procesem lecz bardzo czasochłonny. Do usuwania używamy specjalnym maszynek potocznie nazywanych „zdzierakami” i papierów ściernych lub specjalnych krążków z tworzyw sztucznych.

 

POWRÓT