CZYSTA BLACHA
POWRÓT

 

CZYSTA BLACHA
Oczyszczenie powierzchni karoserii i elementów podwozia ze starych powłok lakierniczych to jedna z najważniejszych czynności w procesie renowacji. Obecnie na rynku dostępnych jest kilka technik i możliwości prawidłowego usuwania starej powłoki lakierniczej. Poniżej krótkie opisy dostępnych technologii wraz z ich plusami i minusami:

  • „piaskowanie” – chociaż nazwa wskazuje na piasek jako ścierniwo w obróbce, w rzeczywistości, do tej grupy możemy zaliczyć także inne granulaty wykorzystywane jako ścierniwo, takie jak: korund, szlaka pomiedziowa ale także łupiny po orzechach. Każdy rodzaj ma swoją indywidualną siłę ścierną i wydajność. Niestety nieumiejętne użycie powoduje deformacje oczyszczanej powierzchni. W związku z tym rekomendujemy ten rodzaj oczyszczania dla elementów trudnodostępnych, wewnętrznie wzmocnionych i rantów karoserii. Odradzamy „piaskowania” poszyć karoserii. Wyjątek stanowią najnowocześniejsze rozwiązania, czyli użycie syntetycznych ścierniw – plastikowych kulek. Materiał ten jest mało inwazyjny dla blachy, za to bardzo skuteczny.
  • „szkiełkowanie” – mniej inwazyjna technologia doskonale nadaje się do mniejszych elementów i podzespołów mechanicznych. Jak nazwa wskazuje ścierniwem jest w tym wypadku drobne szkło, które delikatnie czyści elementy z powłok dekoracyjnych.
  • „sodowanie” – coraz bardziej popularna technologia oczyszczania powierzchni specjalnymi ścierniwami opartymi na sodzie oczyszczonej o specjalnej granulacji. Delikatny w pracy, ma jednak problem ze ściągnięciem twardszych materiałów (najczęściej trzeba powtórzyć proces). Dodatkowym zagrożeniem jest pozostawienie resztek sody przed aplikacją materiałów lakierniczych. Przed rozpoczęciem pracy zalecamy dokładne umycie sodowanych elementów.
  • „czyszczenie chemiczne” – to najbardziej skomplikowany proces oczyszczania ale i najbardziej skuteczny i najbezpieczniejszy dla starych elementów. Oczywiście mówimy tu o użyciu profesjonalnej chemii w wannach, w których „kąpane” są elementy. Po takim procesie wszystkie elementy są doskonale oczyszczone i po neutralizacji kwasu są doskonałą bazą do dalszej renowacji.
  • „piroliza” – znany w wielu innych branżach, proces pirolizy czyli oddziaływanie na stare powłoki poprzez wysoką temperaturę. Specjalnie przygotowane piece do których wprowadzane są pojazdy (pozbawione elementów z tworzyw sztucznych) i poddawane wygrzewaniu w bardzo wysokich temperaturach, dla bezpieczeństwa nie jest osiągana graniczna temperaturę przy której następuje deformacja blachy.
  • „mechaniczne” – najpopularniejszy sposób usuwania starych powłok. Dający największą kontrolę nad całym procesem lecz bardzo czasochłonny. Do usuwania używamy specjalnym maszynek potocznie nazywanych „zdzierakami” i papierów ściernych lub specjalnych krążków z tworzyw sztucznych. Po oczyszczeniu powierzchni może się okazać, że elementy są pokryte rdzą. W większości przypadków oczyszczanie mechaniczne ściągnie te zmiany na stali. Niekiedy wymagana będzie wymiana części lub całości poszycia elementu. Jeżeli ogniska rdzy nie są duże, występują miejscowo możemy zastosować konwerter rdzy. Jednym z dostępnych na rynku i rekomendowanym przez technologię NfCC jest produkt niemieckiej firmy FERTAN. Więcej informacji o produktach i sposobach ich użycia na stronie producenta (www.fertan.pl)

 

POWRÓT