P-S ALUMINIUM

Szpachlówka natryskowa z pyłem aluminiowym

Karta techniczna

Karta bezpieczeństwa

Poliestrowa szpachlówka natryskowa z pyłem aluminiowym to kontynuacja procesu dostosowywania powłoki do silnych zmian temperaturowych (rozgrzewający się silnik pod zimną maską, samochody w ciemny kolorach). Specjalnie opracowana receptura zawiera taki samy pył aluminiowy jak szpachlówka ALUMINNIUM co sprawia, że użycie obu wyrobów gwarantuje taki sam poziom przewodności cieplnej.
W szpachlówkach poliestrowych naturalnym zjawiskiem jest proces sedymentacji i wypływania części żywicy wraz z barwnikiem na powierzchnię. Jest to zjawisko jak najbardziej normalne i powszechne dla tego typu produktów. Zawsze należy ujednolicić konsystencję produktu poprzez zamieszanie go przed połączeniem z utwardzaczem.

WŁAŚCIWOŚCI