ML PROTECT

Zabezpieczenie profili zamkniętych

Karta techniczna

Karta bezpieczeństwa

Środek posiadający doskonałe właściwości penetrujące wgłąb szczelin. Tworzy elastyczną powłokę chroniącą przed działaniemwodyi soli.