EXTRA W785

Zmywacz wodorozcieńczalny

Karta techniczna

Karta bezpieczeństwaWŁAŚCIWOŚCI