EPOXY THINNER

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Karta bezpieczeństwa