EPOXY PRIMER SPRAY 2K

Antykorozyjny podkład epoksydowy

Karta techniczna

Karta bezpieczeństwa

WŁAŚCIWOŚCI